Missing block blob_hero

Ruter har ivaretatt det nye samfunnsoppdraget i nok et pandemiår

Samtidig har vi brukt 2021 til å arbeide for et transportsystem som er mer bærekraftig, attraktivt og samfunnsnyttig enn det vi forlot i 2019. Når vi nå går inn i 2022, er det med et stort engasjement og ønske om hjelpe kundene med å ta vare på de grønne vanene som de har etablert i pandemien.

Flere reiser mindre nå enn de gjorde før

Mange reiser til andre tider og rushtidtoppene er flatet ut

Flere har gått og syklet mer enn før

Mer hjemmekontor og fleksibilitet i hverdagen

Administrerende direktørs overblikk

Fra ny normal til bedre normal

Gjennom hele 2021 har vi lett etter den nye normalen. Fortsatt vet ingen hva den blir. Det vi vet er at Ruter har som mål å skape en bedre normal. Da må vi ha øret tett på kundene.

2021 var uforutsigbart og langt mer utfordrende enn året før. Ikke fordi samfunnsoppdraget endret seg, men fordi rammebetingelsene var mer uforutsigbare enn noen gang. Smittesituasjonen tok stadige u-svinger, og ble kombinert med stor usikkerhet rundt finansiering og videreføring av tilbudet slik det er.

Nå har vi kommet til den fasen i pandemien hvor vi endelig kan begynne å se fremover. Vi går inn i en ny og kanskje mer krevende fase: omstillingsfasen. Vårt mål er å skape et transportsystem som er mer bærekraftig, attraktivt og samfunnsnyttig enn det vi forlot i 2019.

Kollektivtrafikken er til for alle

Godt for alle

Ruter kan ikke leve med at funksjonshemmede velger bort kollektivtransport fordi de møter for mange hindre. Derfor må vi endre oss. Vi skal tilby bærekraftig bevegelsesfrihet – til alle.

Fra 2021 er økt bevegelsesfrihet for funksjonshemmede et av Ruters viktigste strategiske mål.

Ny app med bedre brukeropplevelse

En personlig reiseopplevelse

I 2021 lanserte vi vår nye app. Den er vårt viktigste grensesnitt mot kundene og et stort steg på veien mot en enhetlig brukeropplevelse på tvers av alle Ruters digitale kanaler. 

Vi bor i et område med alt fra museer, vintagebutikker og pølseboder til fjord, mark og fiskevann. Et område med 13-trikken til Skøyen, Tier til Grønland og 565-bussen til Myklerud. Ruter har som mandat å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. Med den nye Ruter-tjenesten ønsker vi å lage akkurat det du trenger for å låse opp Oslo og Viken på ordentlig. En tjeneste som fremmer sømløs mobilitet til alle som bor her, flytter hit eller besøker oss. Som gjør Romerike litt mindre, og Sagene litt mer forståelig.

Markedet

Hjemmekontoret har forandret våre vaner

Pandemien førte med seg store endringer i mobilitetsmarkedet i 2021. Mange har kjørt mer bil, færre har reist med kollektivtransport, og flere har vært på hjemmekontoret. Ruter arbeider for å snu utviklingen, slik at vi kan nå regionale og nasjonale klimamål. 

Det er ikke et mål i seg selv at befolkningen skal reise mest mulig og at vi skal tilbake til trafikkavviklingen slik den var før pandemien. For samfunnet er det bra om den totale reiseaktiviteten reduseres. Dette kan lede til lavere utslipp, mindre press på infrastruktur og bedre fremkommelighet. Målet er derimot å øke grønn mobilitet på bekostning av biltrafikk.

Markedskommunikasjon

Vi tar storbyen tilbake

Nok et år skulle vi fortelle folk at de ikke kunne reise med oss. Vi måtte benytte enhver anledning til å sette merkevaren vår i en positiv og relevant kontekst, og ikke minst markere og feire skikkelig den dagen vi kunne ønske alle velkommen tilbake om bord.

Vi står i sum svært godt rustet inn i 2022, til å ta et godt grep om den totale mobiliteten i regionen. Vi skal fortsette å posisjonere et Ruter for alle, og i enda flere situasjoner. Ikke minst ser vi frem til å kunne føre folk sammen igjen, både fysisk og mentalt, slik at storbyen vår forblir liten.

video_player