Kundeservice

For Kundeservice var 2021 et år for store forberedelser. Konsentra blir en del av Ruter, og vi tar snart over kjørekontoret for TT-tjenesten fra Oslo kommune. Slike endringer stiller krav til fleksibilitet hos både systemer og ansatte, noe vi heldigvis har fått god erfaring med de siste to årene.

En avdeling i stadig utvikling 

I 2021 har Kundeservice forberedt seg på en framtid med store endringer. Fra 2022 blir Konsentra endelig en del av Ruter, og 18 personer på hel- og deltid blir en del av Kundeservice. Vi brukte høsten til å bli kjent med hverandre og hverandres oppgaver, for sammen å kunne gjøre både vanlig kollektivtransport og bestillingstjenester best mulig for alle våre reisende. Vi startet også arbeidet med å rigge oss til å ta over kjørekontoret for TT-tjenesten fra Oslo kommune fra sommeren 2022, og satte i gang prosessen med å rekruttere en rekke kundebehandlere som skal være klare i god tid før vi setter i gang med nye oppgaver. 

God innsikt 

I løpet av året har vi gjort flere systemtekniske endringer for bedre å kunne samarbeide både internt og med eksterne partnere, og for å legge til rette for de nye tjenestene vi skal tilby fra 2022. Vi implementerte en ny kontaktsenterløsning, og med det slo vi blant annet sammen et nytt telefonisystem med systemet for skriftlig saksbehandling, slik at vi nå har enda bedre samlet innsikt i alle kundehenvendelsene. Denne innsikten brukes blant annet av ulike avdelinger i Ruter for å kunne vurdere hvilke forbedringstiltak som skal settes inn hvor.

På vei mot å vinne kundegrensesnittet 

Da den nye appen ble lansert i juni, fikk vi en merkbar økning i antall kundehenvendelser i alle våre kanaler. Ris, ros og hjelp til selvhjelp endte opp på nærmere 19.000 henvendelser knyttet til appen. Denne viktige kundeinnsikten tok vi med tilbake til apputviklerne, som kunne fortsette å utvikle appen basert på blant annet kundenes tilbakemeldinger. 

graph