Eiere

Administrasjonsselskapet Ruter AS eies 60% av Oslo kommune og 40% av Viken fylkeskommune. Ruter planlegger, bestiller og markedsfører kollektivtrafikktilbudet.

«Også i 2021 har pandemien preget kollektivtrafikken. Det har vært en berg- og dalbane for hele samfunnet å skulle innrette seg etter råd og regler som stadig har vært i endring. For Ruter har det vært spesielt utfordrende med endrede reisemønster og svikt i inntekter.  Men kollektivtrafikken har gått som vanlig, og det er jeg svært glad for.  

Om situasjonen er krevende, så gir den også rom for å tenke nytt. Ruter jobber systematisk med nødvendige endringer i kollektivtrafikken slik at tilbudet blir tilpasset behovet for de reisende når vi legger pandemien bak oss. Vi må være forberedt til den nye normalen. Under pandemien har vi både lagt oss til noen dårlige vaner, og noen gode vaner. Kanskje vil flere jobbe hjemmefra en dag eller to i uken. Det gir mindre press i transportsystemet i rushperioden morgen og ettermiddag. Målet er ikke flest mulig reiser, men at folk velger kollektivtrafikk, sykkel og gange framfor privatbilen. Kollektivtilbudet skal fortsatt være førstevalget – godt og attraktivt.  

Vi har mye å glede oss over. Elektrifiseringen av kollektivtransporten tar oss et skritt nærmere målet om å bli verdens første utslippsfrie storby.  

Ruter fikk på tampen av året signert kontrakter som gir 180 nye elbusser, den første elektriske øybåten kom til Oslo i desember og vi starter 2022 med å kjøre de første nye trikkene. Mer elektrisk drift bidrar til renere luft, mindre støy og reduserte utslipp. Med denne satsingen gjør vi også kollektivtrafikken enda mer tilgjengelig for alle med universelt utformede trikker, båter, busser og T-bane.»

Sirin Stav

«I 2021 skulle kollektivtransporten møte en ny normal, men det ble et helt år preget av koronapandemien. Det var stor glede da Ruter og eierne igjen kunne ønske kundene velkommen tilbake, og det var tungt da vi måtte innse at det ville bli nok en vinter med pandemi. Til tross for uforutsigbarhet, store inntektstap, og mye ressurser til beredskaps- og smittehåndtering, har Ruter levert et kollektivtilbud som er til å stole på. Ruter har høy grad av tillit i befolkningen, og den tilliten har Ruter vist seg verdig.

Koronapandemien treffer alle deler av samfunnet. Vi har sett hvor store konsekvensene har vært for kollektivtransporten, med færre reiser og et betydelig inntektstap, kanskje særskilt i vår region. Staten har dekket tapte billettinntekter, det er prisverdig og det er vi takknemlige for. Ruter har tatt et stort ansvar og vært en uvurderlig pådriver for å sette denne saken på dagsorden.

Parallelt med omfattende koronahåndtering har Ruter rigget kollektivtrafikken for fremtidens behov og forventninger. Ny app ble lansert i 2021. Appen utforsker fleksible mobilitetsløsninger, et viktig grep for å møte en ny normal etter koronapandemien, med endrede reisevaner og nye forventninger til fleksibilitet i hverdagen.

Vi skal ivareta innbyggernes mobilitetsbehov på en effektiv og bærekraftig måte, uten å legge beslag på mer areal og uten negative konsekvenser for klimaet. Pandemien har utfordret dette. Ruter er et nytenkende og framoverlent kollektivselskap, og har utfordret vante måter å tenke om samferdsel og kollektivtrafikk. Dette har gode resultater vist gjennom mange år, og er egenskaper som blir viktigere nå enn noensinne. Jeg er glad for å ha Ruter med på laget når hele vårt mobilitetssystem må omstilles til en ny normal, som skal komme hele samfunnet til gode.»

Olav Skinnes