Administrerende direktørs overblikk

Fra ny normal til bedre normal

Gjennom hele 2021 har vi lett etter den nye normalen. Vi vet fortsatt ikke hva den blir. Det vi vet, er at Ruter har som mål å skape en bedre normal etter pandemien. Da må vi lytte til kundene.

I 2020, det første pandemiåret, var vårt samfunnsoppdrag klart. Vi skulle bidra til at alle i samfunnskritiske roller kom seg på jobb. Det gjaldt blant annet leger og sykepleiere, renovasjonsarbeidere, brannmannskaper og kassabetjeningen i nærbutikken. Alle andre oppfordret vi til å ikke reise kollektivt, med mindre de måtte.

2021 var uforutsigbart og langt mer utfordrende enn året før. Ikke fordi samfunnsoppdraget endret seg, men fordi rammebetingelsene var mer uforutsigbare enn noen gang. Smittesituasjonen tok stadige u-svinger, og ble kombinert med stor usikkerhet rundt finansiering og videreføring av tilbudet slik det er.

Det kan nesten sammenlignes med en boksematch. Etter sommeren kom vi inn i ringen, klar for en ny fight mot en ny motstander, nemlig siste rest av pandemien. Etter jul var følelsen mer som å gå mørbanket ut i ringen etter åtte runder, klar til å ta fatt på den niende.

Fremfor at vi fikk bruke året til å tilpasse oss den nye normalen, ble det preget av kortsiktig krisetenking og finansiell planlegging, som stadig ble kullkastet. Planer vi lagde den ene uka, ble forkastet den neste. Det har gjort arbeidsdagen tøff for mange i Ruter. Men dette dreier seg om noe større enn oss. Det handler om å hindre at kundene våre får et dårligere tilbud, og at hovedstadregionens kamp for utslippskutt settes år tilbake.

«Vårt mål er å skape et transportsystem som er mer bærekraftig, attraktivt og samfunnsnyttig enn det vi forlot i 2019»

En felles forståelse

I 2021 har vi jobbet hardt for å bygge en felles forståelse av viktigheten av å opprettholde kollektivtilbudet.

Halvparten av Oslos utslipp kommer fra veitrafikken. Bare fra 2019 til 2020, sank utslippene fra veitrafikken med 6%. Et godt utbygget og velfungerende kollektivsystem er avgjørende for at den positive trenden skal fortsette. Derfor har vårt budskap gjennom hele pandemien vært tydelig. Hvis vi tvinges til å gjøre kollektivtilbudet mindre attraktivt som følge av færre kunder og inntektstap, setter vi i gang en negativ tilbudsspiral. Hvis tilbudet blir dårligere forsvinner enda flere kunder, og inntektene blir enda lavere. Og slik fortsetter det.

En negativ tilbudsspiral ville være uheldig for hovedstadsregionen. Det tar år å få innbyggerne til å velge kollektivt fremfor bil, men det tar bare dager å miste dem som kollektivkunder. Det er derfor avgjørende å opprettholde et attraktivt kollektivtilbud i den omstillingsfasen aom pandemien har kastet oss inn i.

Bygger vi ned tilbudet, så:

… klarer vi ikke hente tilbake gamle kunder som er blitt bilister under pandemien
… klarer vi ikke å rekruttere nye kunder

Og hvem betaler prisen? Det er klimaet, miljøet, felleskapet og de som ikke har andre reisealternativer, men som må fortsette å reise kollektivt, da med et dårligere tilbud.

Under pandemien har andelen elbiler på veiene økt. Det er bra for klimaet dersom elbilen erstatter fossilbilen, men ikke om den erstatter kollektivtrafikken. Dette utfordrer også nullvekstmålet for biltrafikken. Derfor er det så viktig at vi også lykkes med å få nye elbileiere tilbake på bussen, trikken, båten, toget og T-banen. For å unngå den negative tilbudsspiralen, arbeider vi med å hente innsikt slik at vi kan ta gode beslutninger raskt.

Den felles forståelsen for viktigheten av å opprettholde kollektivtilbudet har vi skapt i tett samarbeid med den nye regjeringen, eierne våre og resten av kollektivtrafikkfamilien. Det opplever jeg at vi langt på vei har lykkes med. Vi har blitt hørt, rådene våre fulgt, og nødvendig finansiering har kommet på plass i tolvte time, gang på gang.

Nå har vi kommet til den fasen i pandemien hvor vi endelig kan begynne å se fremover. Vi går inn i en ny og kanskje mer krevende fase: omstillingsfasen. Vårt mål er å skape et transportsystem som er mer bærekraftig, attraktivt og samfunnsnyttig enn det vi forlot i 2019.

Billettinntekter vs. koronatilskudd

Billettinntektene ble redusert med 2 224 millioner kroner i forhold til budsjettert nivå. Til sammen ble det gitt kompensasjon på 2 259 millioner kroner, inkludert merkostnader på 35 millioner kroner. Vi forventer fortsatt et betydelig bortfall av billettinntekter utover i 2022.

«For å øke billettinntektene, må vi få nye og gamle bilister til å velge å reise kollektivt i den nye normalen.»

– Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør

En bedre normal

En ting jeg har vært sikker på gjennom hele pandemien, er at det ligger gode muligheter for læring i krise.
Etter pandemien vil Ruter arbeide for å tilpasse tilbudet til en ny og endret etterspørsel. Ingen vet hva den nye normalen er eller vil bli. Heller ikke kundene. Vi vet at vi må ta i bruk alle virkemidler samlet og kanskje tenke nytt om hele transporttilbudet. Det innebærer å se på både restriksjoner og positive virkemidler med helt nye øyne. Da blir det viktig å evne å snu seg raskt i møte med det uforutsette. Vi ser at vårt kontinuerlige strategiarbeid og visjonen om bærekraftig bevegelsesfrihet står seg.

Slik skal Ruter bygge fremtidens kollektivtilbud

Vår største seier

Koronapandemien har påvirket hver arbeidsdag, hver avgjørelse, hvert tall og hver tanke i Ruter i 2021.

Vi har håndtert smitteutbrudd og nedstenginger. Vi har levert på det planlagte og det uforutsette. Vi har snudd oss, vridd oss og vrengt oss. Jeg er stolt over det vi har levert.

Vår største seier er at vi har levert rimelig forutsigbare og trygge reiser gjennom hele året, og hele pandemien. Uansett. Vi har i vår rolle bidratt til at de som måtte, har kunnet reise.

På det laveste har passasjertallene vært bare en tredel av normalen. Det har gitt oss viktig innsikt i hvor mange av oss som faktisk er nødt til å ta buss, trikk, tog og T-bane, for at samfunnet skal fungere.

Jeg vil personlig rette en særlig takk til alle sjåfører, informasjonsarbeidere, vektere, billettkontrollører og annet personell, som har tatt personlig risiko for å holde hjulene i gang.

«Vi er stolte av at vi sammen med våre gode kolleger i kollektivtrafikken har sikret at de som måtte reise har kunnet komme seg dit de skulle på en trygg måte, gjennom hele pandemien.» Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør

En dugnad uten like

Når media beskriver pandemien, viser de ofte bilder av en trikk eller en buss. Det kan gi et misvisende inntrykk. Smittesporingen i kollektivtrafikken er riktignok komplisert, men alt tyder på at det har vært relativt trygt å reise med busser, trikker, T-baner og båter gjennom hele pandemien.

Det kan vi takke våre operatører og samarbeidspartnere for, som raskt og smidig har fått nødvendige smittevernrutiner på plass, og opprettholdt dem gjennom hele pandemien.

Det kan vi også takke kundene våre for, som har overholdt munnbind og meter’n, og latt være å reise kollektivt med mindre de måtte. Akkurat som vi ba om.
Nå er det normale livet i ferd med å vende tilbake. Men vi trenger å få kundene våre med på én dugnad til. Gjennom pandemien har andelen som kjøper billett sunket betydelig. På det laveste har én av fem kunder ikke betalt for reisen. Hvis alle betaler for seg, betyr det flere hundre millioner kroner i billettinntekter, som i sin helhet bidrar til å opprettholde det gode kollektivtilbudet.

Vi holder blikket på fremtiden

Midt i en nærsynt koronahverdag har vi klart å holde blikket på fremtiden. For fremtidens kollektivsystem skapes i dag. Derfor har vi:

… fortsatt å teste selvkjørende busser, for å finne ut hvordan teknologien kan gi kundene våre et enda bedre tilbud

… fortsatt å jobbe med bevisstgjøring og kunnskapsheving om hva som må til for å utvikle et tilbud som kan brukes av alle, i tett samarbeid med Norges Handikapforbund

… testet hvordan sparkesykler og andre mobilitetsformer satt i et helhetlig system kan utfylle Ruters kollektivtilbud

… lansert en ny og bedre Ruter-app, og videreutvikler den kontinuerlig

… jobbet med å utvikle nye og innovative billettsystemer

• … fortsatt arbeidet med å redusere vårt klima- og miljøfotavtrykk, og holder stø kurs mot «Utslippsfri 2028»-målet

• … testet ut kunstig intelligens i kundeservice, for å gi kundene våre raskere og bedre svar på det de spør om

• … fortsatt å pilotere og videreutvikle aldersvennlig transport, for å kunne tilby kundene skreddersydde tjenester

Vi må stå tett sammen med kundene våre og sammen finne den nye normalen. Nysgjerrige og fulle av pågangsmot grugleder vi oss til møtet med den nye normalen vi vet vil komme. Vi vet ennå ikke hvordan den blir, men vi skal gjøre vårt for at den blir en bedre normal enn den vi forlot i 2019.

Et godt lag er avgjørende

Tusen takk til alle dere som har vært med oss på en utfordrende reise gjennom 2021. Takk til alle våre flotte samarbeidspartnere i kollektivtrafikken, som på ekstraordinært vis har bidratt til å holde hjulene i gang.

Takk til alle dere som har måttet bruke kollektivtilbudet, som har vært så flinke til å følge retningslinjene fra helsemyndighetene våre.

Og tusen takk til alle de om lag 5500 medarbeiderne i over 20 selskaper, vår største samarbeidspartner Sporveien, og eierne våre, Oslo kommune og Viken fylkeskommune, som hver dag står på for at alle som bor i hovedstadsregionen skal ha et godt og pålitelig kollektivtilbud.

Jeg ser frem til å fortsette jobben med å skape en bedre normal sammen med dere alle.