Organisasjonen

I Ruter har vi utformet vår organisasjon slik at vi på best mulig måte kan utvikle og levere et markedsrettet tilbud, som ivaretar kundenes behov og vårt samfunnsansvar.

Vi er en matriseorganisasjon, hvor markedsaksen er delt inn i fire markedsområder: Vest, Indre by, Sør og Nord-øst. Organiseringen skal bidra til at Ruter på best mulig måte kan respondere på endringer i markedet og tilpasse tilbudet etter kundenes behov. Fagenhetene leverer og utvikler innhold, funksjonalitet og kompetanse knyttet til tilbudet. Støtteenhetene bistår hele organisasjonen i gjennomføringen av arbeidet.

Ledelsen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør

Utdanning Management, Oslo Handelshøyskole/BI

Erfaring Konserndirektør, Posten Norge AS

Maia Maria Holthe

Leder Styringsstøtte

Utdanning Bachelorgrad Høgskolen i Oslo og Akershus, Offentlig styring

Erfaring Rådgiver Vegdirektoratet

Rune Pedersen

Direktør økonomi og virksomhetsstyring, Direktør operasjon

Utdanning Siviløkonom, Handelshøgskolen i Bodø

Erfaring Økonomisjef konsern, AS Oslo Sporveier

Snorre Lægran

Plandirektør

Utdanning Sivilingeniør Bygg, Norges Tekniske Høyskole

Erfaring Divisjonsdirektør Infrastruktur Sweco Norge AS

Ellen Marie Rogde

Markedsdirektør

Utdanning Executive MBA, Handelshøyskolen BI. Siviløkonom, University of Windsor

Erfaring Direktør salg og markedsføring, RiksTV

Marit Elin Leite

Direktør strategiske anskaffelser og leverandøroppfølging

Utdanning Master of Management, Persontrafikk og Markedskommunikasjon, Handelshøyskolen BI

Erfaring Kvaliteteskonsulent, AS Oslo Sporveier

Marit Westvig

Juridisk direktør

Utdanning Cand. Jur., Universitetet i Oslo. Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

Erfaring Senioradvokat/Leder for olje og gass-teamet, Siemens AS

Bjørn Auglend

Direktør mennesker og organisasjon

Utdanning Hærens Krigsskole, Organisasjon og ledelse

Erfaring Lederstillinger innen HR i Orkla, Offiser i Hæren

Endre Angelvik

Direktør radikale innovasjoner

Utdanning Sivilingeniør Computer Science, NTNU

Erfaring Project manager IT, Elopak

Terje Storhaug

Terje Storhaug

Direktør digitale tjenester

Stilling Forsvaret og Gjøvik ingeniørhøgskole

Utdanning Teknologidirektør Telenor/Canal Digital